De resultaten die het CDA behaald heeft in de raadsperiode 2014-2018 staat hieronder weergegeven en zijn tevens terug te vinden in twee magazines die door de fractie zijn uitgegeven. Deze magazines zijn met onderstaande links in te zien.

Concreet het het CDA in Huizen voor de inwoners het volgende bereikt.

Algemeen

 • Gegarandeerde zorg voor iedereen die dat nodig heeft
 • Fonds voor investeringen in duurzaamheid van € 2 Mln.
 • 10% korting op de OZB

2014

 • Behoud hoofdgebouw Koningin Wilhelminaschool

2015

 • Aankoop botterwerf mede voor inzet dagbesteding
 • Nieuwbouw/verbouwing van Huizermaatschool
 • Online social marktplaats
 • Extra cameratoezicht in de Oostermeent
 • Verharding parkeerterrein bij Sijsjesberg
 • Nieuwbouw kinderboerderij
 • Uitwerking duurzaamheidsfonds met LED verlichting voor alle openbare verlichting
 • Verbetering bereikbaarheid alarmnummer 112
 • Doorgang wijnproeverij na vragen van CDA Huizen

2016

 • Woningen voor jongeren statushouders in Wijngaard
 • Havenkantoor bij de botterwerf in Huizen
 • Aandacht voor eenzaamheid in Huizen
 • Introductie van vuurwerkvrije zones
 • Renovatie clubgebouw De Zuidvogels
 • Extra investering in onderhoud voor infrastructuur
 • Extra investering in speeltuinen in Huizen
 • Nieuwbouw Erfgooierscollege
 • Investering in Goois Natuurreservaat en realisatie speelbos bij Sijsjesberg

2017

 • Invulling Keucheniusstraat met Keucheniushof
 • Standplaats voor vis in de oude haven van Huizen
 • Onderzoek naar mogelijkheden regionaal zorg centrum in Huizen i.v.m. vertrek Ter Gooi uit Blaricum
 • Behoud stadspark en geen busbaan
 • Inventarisatie onveilige verkeerspunten en aanpak hiervan
 • Blijverslening in Huizen
 • Vispaviljoen bij vishandel Bunschoten