Wonen

Wonen is één van de drie speerpunten van CDA Huizen, zo wil CDA Huizen extra woonstudio´s realiseren voor jongeren en nultredenwoningen realiseren voor ouderen.

Leven

Leven is één van de drie speerpunten van CDA Huizen. Zo wil CDA Huizen een duurzaamheidsfonds voor woningverbetering en verlaging van de OZB in Huizen.

Werken

Met het speerpunten Werken wil CDA Huizen dat er meer opdrachten vanuit de gemeente Huizen aan het MKB uit Huizen gegund moeten worden.

Speerpunten:

Huizen is een prachtig dorp om in te wonen en te werken. Dit willen we zo houden. Een voorwaarde daarvoor is dat de basis solide blijft: lage lasten en werken aan een veilige woonomgeving voor onze inwoners.

Met een bevolking die steeds ouder wordt, zal CDA Huizen volop blijven investeren in goede ouderenzorg en geschikte huisvesting voor deze groep inwoners. Tegelijkertijd vergeten we de jongeren en de gezinnen niet. Zo zetten we in op betaalbare huisvesting en op het behoud van werkgelegenheid in het dorp.

CDA Huizen wil het dorp graag nog aantrekkelijker maken voor de eigen inwoners én voor toeristen. Alle aandacht dus voor het ontwikkelen van de Huizer kust, het gebied rond De Krachtcentrale/Havenstraat en het centrum van het Oude Dorp.

VERKIEZINGSPROGRAMMA

CDA Huizen 2018 – 2022 – Betrokken en Betrouwbaar

Het verkiezingsprogramma is online beschikbaar gesteld. U kunt het verkiezingsprogramma hieronder downloaden als pdf.