Wonen

Wonen is één van de drie speerpunten van CDA Huizen, zo wil CDA Huizen extra woonstudio´s realiseren voor jongeren en nultredenwoningen realiseren voor ouderen.

Leven

Leven is één van de drie speerpunten van CDA Huizen. Zo wil CDA Huizen een duurzaamheidsfonds voor woningverbetering en verlaging van de OZB in Huizen.

Werken

Met het speerpunten Werken wil CDA Huizen dat er meer opdrachten vanuit de gemeente Huizen aan het MKB uit Huizen gegund moeten worden.

Concreet wil CDA Huizen:

  • Extra woonruimte realiseren door tenminste 50 woonstudio’s voor jongeren te bouwen en voor ouderen 100 nultredenwoningen
  • Gegarandeerde zorg voor iedereen die dat nodig heeft
  • Een duurzaamheidsfonds van € 1 miljoen voor woningverbetering, energiebesparing, faciliteiten voor hybride/elektrische auto’s
  • Juist in tijden van belastingverhoging uit Den Haag een korting geven van 10% op de OZB (Onroerende Zaak Belasting) gedurende 4 jaar
  • De nieuwbouw van de oude vleugel van het Erfgooierscollege
  • Een nieuw gebouw voor de kinderboerderij
  • Verharding van de parkeerplaats van zwembad Sijsjesberg

VERKIEZINGSPROGRAMMA

CDA Huizen 2014 – 2018 – Betrokken en Betrouwbaar

Het verkiezingsprogramma is online beschikbaar gesteld. U kunt het verkiezingsprogramma hieronder downloaden als pdf.